Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно обща политика и възможности за специална целева подкрепа за Северозападен регион чрез интегрирани териториални инвестиции
Дата 17/06/2015
Входящ номер 554-05-62
Адресат Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 26/06/2015
Дата на отговор Отговорено в зала на 10/07/2015
Текст на питането
Текст на отговор