Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно приложението на чл. 10, ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Дата 17/06/2015
Входящ номер 554-05-63
Адресат Десислава Танева, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 22/07/2015
Дата на отговор Писмен отговор на 22/07/2015
Текст на питането
Текст на отговор