Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно републикански път III-2306 в отсечката Тодорово - Печеница - Средоселци - Къпиновци, и Републикански път III-2005 в отсечката Владимировци - Здравец - Подайва
Дата 02/07/2015
Входящ номер 554-05-71
Адресат Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор