Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно обща визия на Министерството на образованието за изработването на нов Закон за висшето образование
Дата 07/07/2015
Входящ номер 554-05-74
Адресат Тодор Танев, Министър на образованието и науката
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 17/07/2015
Дата на отговор Отговорено в зала на 24/07/2015
Текст на питането
Текст на отговор