Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политика на Министерския съвет по отношение начина на определяне на възнагражденията в държавни органи, които на основание на нормативен акт сами решават това
Дата 14/07/2015
Входящ номер 554-05-76
Адресат Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор