Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно демографската политика и мерките за справяне с младежката безработица
Дата 14/07/2015
Входящ номер 554-05-77
Адресат Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 24/07/2015
Дата на отговор Отговорено в зала на 24/07/2015
Текст на питането
Текст на отговор