Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно ефективността от прилагането на чл. 69, ал.1 от Кодекс за социално осигуряване, влязъл в сила от 1 януари 2014 г., и неговото влияние върху лицата, изпълнявали военна служба до 31 юли 2015 г
Дата 17/07/2015
Входящ номер 554-05-79
Адресат Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор