Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политика на правителството спрямо хората с увреждания
Дата 22/07/2015
Входящ номер 554-05-81
Адресат Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 31/07/2015
Дата на отговор Отговорено в зала на 31/07/2015
Текст на питането
Текст на отговор