Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно Приемане на нов Устройствен правилник на МВнР
Дата 28/07/2015
Входящ номер 554-05-83
Адресат Даниел Митов, Министър на външните работи
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор