Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно съответствието на професионалните и образователно-квалификационни изисквания за заемане на длъжности в областта на социалната сфера, заложени в Класификатора на длъжностите в администрацията, със спецификата на възложената дейност
Дата 10/09/2015
Входящ номер 554-05-92
Адресат Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 24/09/2015
Дата на отговор Писмен отговор на 24/09/2015
Текст на питането
Текст на отговор