Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политики на Министерския съвет и министър-председателя за назначенията във висши държавни органи чрез публична процедура и конкурс
Дата 16/09/2015
Входящ номер 554-05-94
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор