Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно отнемане на разрешение на лечебно заведение
Дата 23/09/2015
Входящ номер 554-05-97
Адресат Петър Москов, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор