Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на Министерството на туризма за управление, развитие и популяризиране чрез туристическа реклама на туристически обекти с национално значение на територията на Родопите
Дата 23/09/2015
Входящ номер 554-05-99
Адресат Николина Ангелкова, министър на туризма
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 02/10/2015
Дата на отговор Отговорено в зала на 02/10/2015
Текст на питането
Текст на отговор