Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политика на устойчиво развитие на туризма в Република България
Дата 23/10/2015
Входящ номер 554-05-103
Адресат Николина Ангелкова, министър на туризма
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор