Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно необходимост от определяне на пределна възраст на приемните родители, съобразно възрастта на настанените при тях деца и с оглед защитата на най-добрия интерес на децата
Дата 26/11/2015
Входящ номер 554-05-112
Адресат Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 10/12/2015
Дата на отговор Писмен отговор на 10/12/2015
Текст на питането
Текст на отговор