Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на Министерството на земеделието и храните за стимулиране на земеделските производители от дребния и среден земеделски бизнес
Дата 14/01/2016
Входящ номер 654-05-3
Адресат Десислава Танева, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 22/01/2016
Дата на отговор Отговорено в зала на 12/02/2016
Текст на питането
Текст на отговор