Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно регулация на натовареността и магистратите и на структурите на съдебната власт в Република България
Дата 19/01/2016
Входящ номер 654-05-4
Адресат Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор