Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно равносметка на програмен период 2007 - 2013 г. и визия за програмен период 2014 - 2020 г. на оперативните програми на ЕС в Република България
Дата 20/01/2016
Входящ номер 654-05-5
Адресат Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 29/01/2016
Дата на отговор Отговорено в зала на 29/01/2016
Текст на питането
Текст на отговор