Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно Национална стратегия за изготвяне на превантивни мерки по недопускане на етнически конфликти
Дата 22/01/2016
Входящ номер 654-05-8
Адресат Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 05/02/2016
Дата на отговор Отговорено в зала на 19/02/2016
Текст на питането
Текст на отговор