Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно визия за развитие на военно - промишления комплекс в България
Дата 26/01/2016
Входящ номер 654-05-11
Адресат Божидар Лукарски, министър на икономиката
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 10/02/2016
Дата на отговор Писмен отговор на 10/02/2016
Текст на питането
Текст на отговор