Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиките за разходване на средства по решения на Министерския съвет от средствата за капиталови разходи на Бюджет 2016 г.
Дата 27/01/2016
Входящ номер 654-05-13
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор