Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно завършване на процеса на цифровизация на защитените територии в България и създаването на публична цифрова карта на защитените територии
Дата 28/01/2016
Входящ номер 654-05-15
Адресат Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 11/02/2016
Дата на отговор Писмен отговор на 18/02/2016
Текст на питането
Текст на отговор