Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно актуална политика на Министерството на земеделието и храните за създаване на ред в поземлените отношения
Дата 02/02/2016
Входящ номер 654-05-16
Адресат Десислава Танева, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 12/02/2016
Дата на отговор Отговорено в зала на 18/03/2016
Текст на питането
Текст на отговор