Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политика на Министерството на външните работи по отношение на помощта за развитие
Дата 02/02/2016
Входящ номер 654-05-17
Адресат Даниел Митов, Министър на външните работи
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор