Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно приватизационна политика
Дата 04/02/2016
Входящ номер 654-05-18
Адресат Божидар Лукарски, министър на икономиката
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 12/02/2016
Дата на отговор Отговорено в зала на 25/03/2016
Текст на питането
Текст на отговор