Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политика на Министерството на външните работи по отношение на помощта за развитие
Дата 04/02/2016
Входящ номер 654-05-19
Адресат Даниел Митов, Министър на външните работи
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 12/02/2016
Дата на отговор Отговорено в зала на 11/03/2016
Текст на питането
Текст на отговор