Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно стратегия и политики на Министерството на околната среда и водите за намаляване на вредните емисии от сектор Земя и земеползване и разработването на междусекторни нисковъглеродни практики
Дата 11/02/2016
Входящ номер 654-05-22
Адресат Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 24/02/2016
Дата на отговор Писмен отговор на 24/02/2016
Текст на питането
Текст на отговор