Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно финансирането на обекти от пътната инфраструктура по региони
Дата 23/02/2016
Входящ номер 654-05-27
Адресат Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 11/03/2016
Дата на отговор Отговорено в зала на 27/05/2016
Текст на питането
Текст на отговор