Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно иновативна технология за обработване на битови отпадъци в общ. Бургас и ефекта от нейното приложение
Дата 23/02/2016
Входящ номер 654-05-28
Адресат Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 09/03/2016
Дата на отговор Писмен отговор на 10/03/2016
Текст на питането
Текст на отговор