Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политика на Министерството на отбраната за осигуряване на неприкосновеността на българските граници
Дата 24/02/2016
Входящ номер 654-05-29
Адресат Николай Ненчев, Министър на отбраната
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 11/03/2016
Дата на отговор Отговорено в зала на 01/04/2016
Текст на питането
Текст на отговор