Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно визия за осигуряване на киберсигурността в Република България
Дата 06/04/2016
Входящ номер 654-05-43
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 20/04/2016
Дата на отговор Писмен отговор на 27/04/2016
Текст на питането
Текст на отговор