Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно преобладаващата недостъпност на градската, жизнена и инфраструктурна среда в урбанизираните територии в България за хора с увреждания и бездействието на контролните органи да осъществят функциите си за предотвратяване на недостъпността и преодоляване на съществуващите архитектурни бариери
Дата 28/04/2016
Входящ номер 654-05-50
Адресат Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 20/05/2016
Дата на отговор Писмен отговор на 30/05/2016
Текст на питането
Текст на отговор