Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно северозападен район на България, политика на правителството за спасяване на района
Дата 13/07/2017
Входящ номер 754-05-34
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор