Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно обезщетяването на тракийските бежанци
Дата 29/03/2018
Входящ номер 854-05-24
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор