Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно транскаспийски транспортен коридор
Дата 05/04/2018
Входящ номер 854-05-29
Адресат Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор