Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на Министерството на енергетиката по транспониране на европейското законодателство
Дата 05/09/2018
Входящ номер 854-05-47
Адресат Теменужка Петкова, министър на енергетиката
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 14/09/2018
Дата на отговор Отговорено в зала на 21/09/2018
Текст на питането
Текст на отговор