Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на правителството за строителството, реконструкцията, рехабилитацията и стопанисването на републиканските пътища - ІІІ клас
Дата 19/10/2018
Входящ номер 854-05-53
Адресат Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 02/11/2018
Дата на отговор Отговорено в зала на 09/11/2018
Текст на питането
Текст на отговор