Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на Министерството на здравеопазването за осигуряване на възможности за трансплантации на български граждани след отказ на Евротрансплант за сътрудничество с България
Дата 23/11/2018
Входящ номер 854-05-59
Адресат Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор