Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на Министерство на здравеопазването в борбата с високата детска смъртност
Дата 08/10/2020
Входящ номер 054-05-40
Адресат Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 16/10/2020
Отговорът е отложен за
Дата на отговор Отговорено в зала на 16/10/2020
Текст на питането
Текст на отговор