Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката по подобряване адекватността на пенсиите в България в краткосрочен и дългосрочен план
Дата 14/10/2020
Входящ номер 054-05-42
Адресат Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 23/10/2020
Отговорът е отложен за
Дата на отговор Отговорено в зала на 23/10/2020
Текст на питането
Текст на отговор