Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно реформа в политиката за пътните такси
Дата 23/10/2020
Входящ номер 054-05-44
Адресат Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 06/11/2020
Отговорът е отложен за
Дата на отговор Отговорено в зала на 11/12/2020
Текст на питането
Текст на отговор