Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на правителството при преразпределение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 14.07 - 14.10.2020 г
Дата 30/10/2020
Входящ номер 054-05-46
Адресат Томислав Дончев, заместник министър-председател
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 13/11/2020
Отговорът е отложен за 20/11/2020
Дата на отговор Отговорено в зала на 27/11/2020
Текст на питането
Текст на отговор