Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката по разкриване на наследството от бившето управление на страната
Дата 21/08/2009
Входящ номер 954-05-1
Адресат Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор