Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката и намеренията на правителството по препоръките на Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа, съдържащи се в Резолюция 1211/2000 за Спазване на задълженията и ангажиментите от страна на България
Дата 26/08/2009
Входящ номер 954-05-3
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 11/09/2009
Дата на отговор Отговорено в зала на 11/09/2009
Текст на питането
Текст на отговор