Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно действията на МВР срещу политическата корупция на най-високо ниво
Дата 03/09/2009
Входящ номер 954-05-5
Адресат Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 18/09/2009
Дата на отговор Отговорено в зала на 18/09/2009
Текст на питането
Текст на отговор