Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно проблема с изработването на националния регистър на обработваемите земи от Държавния поземлен фонд
Дата 30/10/2009
Входящ номер 954-05-24
Адресат Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 13/11/2009
Дата на отговор Отговорено в зала на 13/11/2009
Текст на питането
Текст на отговор