Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно усвояването на средствата, предвидени в меморандума за разбирателство за изпълнението на Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство между Република България, като страна бенефициент и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия - страни от Европейската асоциация за свободна търговия, в размер на 21 500 000 Евро.
Дата 19/11/2009
Входящ номер 954-05-38
Адресат Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 03/12/2009
Дата на отговор Писмен отговор на 01/12/2009
Текст на питането
Текст на отговор