Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на Министерството на околната среда и водите, касаеща принципите, прилагани при разрешаване на строителство в защитените територии на природен парк "Странджа"
Дата 03/02/2010
Входящ номер 054-05-17
Адресат Нона Караджова, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 12/02/2010
Дата на отговор Отговорено в зала на 12/02/2010
Текст на питането
Текст на отговор