Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно защитата на държавния интерес в приватизирани дружества, в които министърът на икономиката, енергетиката и туризма е принципал на миноритарен държавен дял
Дата 05/02/2010
Входящ номер 054-05-18
Адресат Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 19/02/2010
Дата на отговор Отговорено в зала на 26/02/2010
Текст на питането
Текст на отговор