Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по поддържане на необходимия административен капацитет за управление и изпълнение на Оперативна програма "Транспорт"
Дата 12/02/2010
Входящ номер 054-05-24
Адресат Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 26/02/2010
Дата на отговор Отговорено в зала на 12/03/2010
Текст на питането
Текст на отговор